ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้

ภาค เหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี