ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้

ภาค กลาง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม