ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี