ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้

ภาค ตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว